عواملی که باعث کشت زعفران شده است

اهمیت زعفران
Rate this [لطفا به مطلب ما امتیاز بدهید]

نیاز به آب کم:

مهمترین عامل گسترش و توسعه این گیاه در مناطق خشک و کم آب، نیاز کم این گیاه به آب آبیاری است. حداکثر نیاز آبی این گیاه حدود ۶هزار متر مکعب  میباشد.


نکته مهم و قابل تامل این که این گیاه زمانی به آب نیاز دارد که سایر گیاهان زراعی نیاز به آب نداشته یا اینکه کمتر به آب آبیاری نیاز دارند. نیاز آبی این گیاه از حدود نیمه مهرماه شروع و تا حدود نیمه اردیبهشت ماه ادامه دارد .


ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت:

با توجه به اینکه عملیات کاشت، داشت، برداشت زعفران با نیروی انسانی انجام  میگیرد و تقریباً ادوات خاصی بکار نمی رود، هر هکتار زعفران کاری جهت امر کاشت، داشت و برداشت و جداسازی کلاله از سایر اجزاء گل به ۲۷۰ نفر روز کار نیاز دارد.  با توجه به اینکه هر ۲۰۰ نفر روز کار در سال یک شغل  دائم ایجاد کاشت، داشت و برداشت زعفران مینماید، در وضع موجود هر هکتار زعفران بیش از یک نفر اشتغال زائی دارد .

از طرفی نظر به اینکه داشت و برداشت زعفران کار سخت و طاقت فرسایی  نمیباشد، تقریباً تمام اعضای خانوار کشاورز می توانند در امر کاشت، داشت و برداشت  و جداسازی کلاله کمک نمایند .

ارزش اقتصادی بالا:

بر طبق برآوردهای انجام گرفته، میانگین تولید محصول سالیانه به ازاء هر هکتار حدود ۵ کیلوگرم کلاله خشک زعفران است که با توجه به قیمت بالای زعفران ،درآمد خوبی نسبت به سایر محصولات با توجه به آب مصرف شده  عاید کشاورز خواهد شد. قیمت زعفران در سال جاری حداقل ۱۸۰۰۰۰۰۰ریال  میباشد .

ارز

صادرات و ارز آوری:

بیشتر زعفران تولیدی ایران به سایر کشور ها صادر میشود که با توجه به ارزش آن، درآمد قابل قبولی عاید ایران  میگردد. بطوری که در سال ۸۳ ایران با تولید ۶۲/۲۱۳ تن زعفران رو به رد بود که مقدار ۱۷۲ تن از آن را به ۴۱ کشور جهان صادر نموده است .

 

امکان بهره برداری:  

سال در یک نوبت کاشت .

عوامل کشت زعفران

ماندگاری زیاد محصول:

به ماشن آلات سنگین و تکنولوژی پیچیده نیاز ندارد .


حجم محصولی تولید اندک و نیاز به انبارهای بزرگ نداشته و حمل و نقل آن راحت است.


 

مدیر فروشگاه
ارسال دیدگاه