کنه زعفران(مهمترین آفت مناطق زعفران کار)

Rate this [لطفا به مطلب ما امتیاز بدهید]

کنه زعفران مهمترین آفت مناطق زعفران کار که هر ساله خسارت بالایی را متحمل زعفران کاران می کند. زرد شدن زودهنگام سبزینه زعفران و رشد کم سبزینه زعفران نشان از فعالیت کنه می باشد. کنه جزو آفات مکنده می باشد و در نتیجه تغذیه از شیره گیاهی باعث انهدام کامل پیاز زعفران می شود. اکثرا در مناطقی که از کودهای دامی نپوسیده الخصوص مرغی و گوسفندی استفاده می شود، شیوع بالایی داشته و بهترین راهکار برای مبارزه، ضدعفونی پیاز قبل از کاشت با کنه کش های مخصوص به همراه ‌کارشناس گیاه پزشکی و ضدعفونی کردن با کود دامی(گاوی) قبل از انتقال به مزرعه زعفران هم باید صورت پذیرد.

⚠️توصیه می گردد به هیچ عنوان در زائیچ آب از کود دامی استفاده نگردد. بهترین فصل استفاده از کود دامی(گاوی پوسیده) در مهر ماه قبل از آب گل می باشد.

 

❄️و اما اگر پیاز سالم بود و هیچ مشکلی نداشت، زردی برگ ها خسارت سرمازدگی می باشد که باید هر چه سریع تر با محلول پاشی های ضد تنش و تقویتی آن را تقویت کرد.
دوستان توجه داشته باشند رشد بنه(پیاز) دختری به شدت وابسته به فعالیت و سوخت ساز برگ گیاه می باشد که اگر از خسارات جلوگیری نشود، سال آینده به شدت کاهش عملکرد خواهید داشت.
محلول پاشی باید در دی، بهمن، اسفند و فروردین چندین مرتبه تکرار گردد.

مدیر فروشگاه
دیدگاه کاربران
بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه