شعر طنز درباره زرشک

طنز زرشک
۵/۵ - (۱ امتیاز)

زرشک از مهم ترین گیاهان دارویی در ایران است که خراسان جنوبی با تولید سالانه بیش از ۱۶ هزار تن، ۹۸ درصد زرشک کشور و جهان را تولید می کند.

شعر طنزی در وصف زرشک:

زرشک‌داریم ودنیا درکف ماست

زرشک‌ هستُ ببینید این صف ماست

زرشک را مفت حالامی فروشیم
به این‌ارزانیش اندرخروشیم

زبس داریم زرشک ناب واعلاء
مهم‌نیست قیمتش پایین‌ وبالا

چنان باغ پدرجان هست آباد
نوشته بردرش دزدیدن آزاد

خیال بیش وکم هرگز نداریم
فدای سردلال بی خیالیم

اگر‌تالاروکارگاهی نداریم
ولی یک خرمن از کاه گل که داریم

اگر پشتوانه از دولت نداریم
زرشک خرهای بی سردل که داریم‌

خیالی نیست اگر محصول پارسال
چکش راپاس نکردآقا ی دلال

ندارد رنج و زحمت چون زرشکم
خودش سبزگشته ومن‌که نکشتم

نمی خواد فکر من باشید وکارم
به تُجارمی دهم من مفت مالم

زپولش نصف پول کارگرها
وباقی نوش جان گل پسرها

زرشک بسیار دارم غم ندارم
به فکر من نباشی جون کاکا
که من هیچ مشکلی اصلاندارم

مرا یارانه‌ چون هر ماه دادند
زچاله آدرس این چاه دادند

چنان از بیست برج دل بی قرارم
که روز بیست وهفت یارانه دارم

مثال کهنه معتادان دل خون
چوواریز گشت تاخیر من خمارم

چه غم‌دارم زرشک بسیار دارم
ویک یارانهٔ پر بار دارم

عیال و بچه ها بی درد وغصه
کسی از حال این بدبخت نپرسه

مدیر فروشگاه
دیدگاه کاربران
بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه